Kelola

Lesen Kontraktor Yang Perlu Anda Tahu

Lesen Kontraktor Yang Perlu Anda Tahu

Di Malaysia, membuka syarikat pembinaan perlu mendapatkan lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), yang mengawal selia sektor pembinaan. Artikel ini akan membimbing anda melalui proses mendapatkan lesen ini di Malaysia, termasuk jenis projek pembinaan yang memerlukan lesen, kriteria kelayakan untuk memohon, dan pertimbangan penting lain.

Pengenalan

Memulakan perniagaan pembinaan di Malaysia mengikut langkah yang sama seperti mana-mana perusahaan lain, dengan keperluan tambahan untuk mendapatkan lesen. CIDB adalah institusi utama yang bertanggungjawab mengeluarkan lesen ini dan memastikan pematuhan peraturan dalam industri pembinaan. Dengan mendapatkan lesen ini, anda mendapat kebenaran untuk menjalankan projek pembinaan tertentu di dalam negara.

Apakah Lesen kontraktor di Malaysia?

Lesen kontraktor, yang dikeluarkan oleh CIDB, memberikan kebenaran undang-undang untuk terlibat dalam aktiviti pembinaan di Malaysia. Ia merupakan syarat wajib bagi usahawan tempatan dan asing yang ingin memulakan perniagaan pembinaan di negara ini. Lesen tersedia untuk tempoh satu hingga tiga tahun dan boleh diperbaharui apabila tamat tempohnya. CIDB mengklasifikasikan projek pembinaan kepada tiga kategori utama: pembinaan bangunan, pembinaan kejuruteraan awam, dan pembinaan elektrik dan mekanikal.

Jenis Projek Pembinaan Memerlukan Lesen

Pelbagai projek pembinaan di Malaysia memerlukan lesen. Projek ini termasuk pembinaan baharu, pembinaan separa, pengubahsuaian, penyelenggaraan, sambungan, perobohan dan projek reka bentuk. Aktiviti pembinaan yang memerlukan lesen merangkumi pelbagai bidang seperti struktur bangunan, jalan raya, jalan kereta api, kabel, terusan, sistem perparitan, kerja elektrik, mekanikal dan air, telekomunikasi, jejambat, jambatan, empangan, pembetung, terowong, penggalian tanah, tapak. pembersihan, kerja asas, penyiasatan tanah, dan landskap.

Peraturan Kontraktor di Malaysia

Sebelum memulakan perniagaan pembinaan di Malaysia, adalah penting untuk membiasakan diri dengan perundangan dan peraturan yang mengawal aktiviti pembinaan. CIDB mesti dimaklumkan tentang jumlah nilai projek pembinaan, dan kegagalan untuk memaklumkan mereka tentang projek boleh mengakibatkan penarikan balik lesen dan penalti. Adalah penting bagi kontraktor untuk mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh CIDB untuk memastikan pematuhan dan mengelakkan akibat undang-undang.

Siapa yang Boleh Memohon Lesen kontraktor?

Permohonan lesen kontraktor di Malaysia hanya boleh dikemukakan oleh pemilik syarikat atau pengarah syarikat. Ini terpakai kepada semua jenis projek pembinaan. Kontraktor tempatan biasanya diberikan lesen untuk tempoh satu hingga tiga tahun, manakala kontraktor asing menerima lesen berasaskan projek. Kontraktor tempatan hanya boleh menjalankan projek pembinaan dalam skop lesen mereka, manakala kontraktor asing terhad kepada projek khusus yang mereka telah memperolehi lesen.

Sijil Wajib Lain untuk Syarikat Pembinaan

Selain daripada lesen CIDB, syarikat pembinaan di Malaysia mungkin memerlukan sijil mandatori lain untuk menyertai projek kerajaan atau projek pembinaan tertentu. Sijil Taraf Bumiputera diperlukan bagi syarikat yang ingin menyertai projek kerajaan dikhaskan untuk bumiputera, manakala Sijil Perolehan Kerja Kerajaan diperlukan untuk projek pembinaan terbuka kepada semua kontraktor yang ingin menyertai tender kerajaan. Adalah penting untuk mengetahui sijil tambahan ini dan mematuhi keperluan yang berkaitan untuk memastikan kelayakan untuk projek tertentu.

Proses Permohonan

Proses permohonan lesen kontraktor di Malaysia melibatkan penyerahan dokumen yang diperlukan kepada CIDB. Dokumen ini biasanya termasuk butiran pendaftaran syarikat, penyata kewangan, keupayaan teknikal dan maklumat lain yang berkaitan. Adalah dinasihatkan untuk mendapatkan bantuan profesional daripada pakar dalam pembentukan syarikat dan permohonan lesen untuk memastikan proses permohonan yang lancar dan berjaya.

Pembaharuan dan Tamat Tempoh Lesen kontraktor

Lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB adalah sah untuk tempoh tertentu. Permohonan baru diberikan 2 tahun manakala selepas pembaharuan pertama dibuat, kontraktor boleh memilih sama ada 1,2 atau 3 tahun pembaharuan. Selepas tamat tempoh, lesen boleh diperbaharui, membolehkan syarikat meneruskan projek pembinaan. Proses pembaharuan melibatkan penyediaan maklumat terkini tentang status kewangan syarikat, projek yang sedang dijalankan, dan pematuhan kepada peraturan CIDB. Adalah penting untuk menjejaki tarikh tamat tempoh lesen untuk memastikan pembaharuan tepat pada masanya dan mengelakkan sebarang gangguan kepada operasi perniagaan.

Penalti bagi Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan kepada peraturan CIDB dan kegagalan mematuhi syarat yang ditetapkan dalam lesen kontraktor boleh mengakibatkan penalti dan akibat undang-undang. Kontraktor mungkin menghadapi denda, penggantungan atau pembatalan lesen, dan juga tuduhan jenayah dalam kes yang teruk. Adalah penting bagi syarikat pembinaan untuk mengutamakan pematuhan dan memastikan semua aktiviti dijalankan mengikut garis panduan dan peraturan CIDB.

Faedah Mendapatkan Lesen kontraktor

Mendapatkan lesen kontraktor di Malaysia menawarkan beberapa faedah untuk syarikat pembinaan. Pertama, ia memberikan kebenaran undang-undang untuk menjalankan projek pembinaan, memberikan kredibiliti dan kebolehpercayaan kepada bakal pelanggan dan pihak berkepentingan. Ia juga memastikan pematuhan dengan piawaian industri dan peraturan keselamatan, mempromosikan persekitaran kerja yang selamat. Tambahan pula, mempunyai lesen cidb ini membolehkan syarikat menyertai projek kerajaan dan membida kontrak yang memerlukan kontraktor berlesen.

Kesimpulan

Mendapatkan lesen ini di Malaysia adalah langkah penting bagi usahawan yang ingin memulakan perniagaan pembinaan di negara ini. CIDB memainkan peranan penting dalam mengawal selia industri pembinaan dan memastikan pematuhan kepada garis panduan yang ditetapkan. Dengan mengikuti proses permohonan, mematuhi peraturan CIDB, dan mendapatkan sijil yang diperlukan, syarikat pembinaan boleh beroperasi secara sah dan menikmati faedah memiliki lesen ini. Adalah penting untuk kekal terkini dengan sebarang perubahan dalam peraturan dan mengekalkan pematuhan untuk mengelakkan penalti dan tindakan undang-undang.

Ingat, kunci kejayaan perniagaan pembinaan di Malaysia terletak pada mendapatkan lesen yang diperlukan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh CIDB.

Post Tags :

Share :

Recent Post
Jom..
Daftar Lesen Sekarang!!
Open chat
Hai.. Ada apa boleh saya bantu?