Kelola

Mendaftar lesen kewangan dengan Kementerian  (MOF) adalah perlu bagi pembekal dan penyedia perkhidmatan yang ingin menjalankan perniagaan dengan kerajaan. Lesen ini menjadi bukti bahawa syarikat telah memenuhi syarat tertentu dan layak untuk menawarkan barangan atau perkhidmatannya kepada agensi kerajaan. Dengan mendapatkan lesen ini, pembekal dan penyedia perkhidmatan mendapat akses kepada pelbagai peluang yang lebih luas dan boleh mengambil bahagian dalam tender dan kontrak kerajaan. Ini bukan sahaja meningkatkan kredibiliti mereka tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan projek kerajaan yang menguntungkan. Tambahan pula, lesen ini memastikan ketelusan dan akauntabiliti dalam proses perolehan, kerana ia mengesahkan kelayakan dan keupayaan pembekal dan penyedia perkhidmatan. Secara keseluruhan, pendaftaran lesen ini lesen dengan MOF adalah penting untuk perniagaan yang ingin meneroka pasaran kerajaan dan mengembangkan pangkalan pelanggan mereka. Berikut adalah jenis-jenis lesen yang dikeluarkan oleh MOF, berserta penjelasan ringkas yang menerangkan tujuan dan kesesuaian pemohon.

Lesen Kewangan

Lesen Kewangan

PENGENALAN

Kenapa Perlu Mendaftar Lesen Kewangan / MOF?

LESEN KEWANGAN

Mendaftar lesen kewangan dengan Kementerian  (MOF) adalah perlu bagi pembekal dan penyedia perkhidmatan yang ingin menjalankan perniagaan dengan kerajaan. Lesen ini menjadi bukti bahawa syarikat telah memenuhi syarat tertentu dan layak untuk menawarkan barangan atau perkhidmatannya kepada agensi kerajaan. Dengan mendapatkan lesen ini, pembekal dan penyedia perkhidmatan mendapat akses kepada pelbagai peluang yang lebih luas dan boleh mengambil bahagian dalam tender dan kontrak kerajaan. Ini bukan sahaja meningkatkan kredibiliti mereka tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan projek kerajaan yang menguntungkan. Tambahan pula, lesen ini memastikan ketelusan dan akauntabiliti dalam proses perolehan, kerana ia mengesahkan kelayakan dan keupayaan pembekal dan penyedia perkhidmatan. Secara keseluruhan, pendaftaran lesen ini dengan MOF adalah penting untuk perniagaan yang ingin meneroka pasaran kerajaan dan mengembangkan pangkalan pelanggan mereka. Berikut adalah jenis-jenis lesen yang dikeluarkan oleh MOF, berserta penjelasan ringkas yang menerangkan tujuan dan kesesuaian pemohon.

Lesen MOF

Lesen Kewangan / MOF

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat

Kumpulan Sasaran

  • Terbuka kepada kesemua syarikat pembekal dan perkhidmatan yang ingin mendapatkan seperti kerja-kerja pembinaan, pembuatan, pembersihan, kerja bengkel kenderaan, makanan dan minuman, kerja-kerja pencetakan, teknologi maklumat (IT), keselamatan, pertahanan dan sebagainya. 

Faedah

  • Syarikat yang telah mendaftar Lesen Kewangan / MOF membolehkan berurus niaga dengan kerajaan berdasarkan kod bidang yang didaftarkan.
  • Urusan perolehan lebih mudah melalui sistem eperolehan mof.
  • Mengembangkan perniagaan anda ke peringkat yang lebih tinggi.

Kelayakan Minima

  • Mempunyai syarikat / perniagaan / pertubuhan / koperasi / persatuan 
  • Mempunyai modal terkumpul sebanyak RM2,500.00 (Bidang Biasa).
  • Mempunyai permis syarikat / perniagaan untuk permohonan Kod Bidang Jenis Pejabat (Sekiranya ada)
  • Sekurang-kurangnya seorang pekerja.

Lesen Kewangan

Lesen Kewangan

Lesen MOF

Lesen Kewangan / MOF

Sijil Akuan Pendaftaran Firma Perunding

Kumpulan Sasaran

  • Terbuka kepada kesemua syarikat firma perunding seperti akauntan, auditor dan sebagainya.

Faedah

  • Syarikat yang telah mendaftar Lesen Kewangan / MOF Perunding membolehkan berurus niaga dengan kerjaan berdasarkan kod bidang perunding yang didaftarkan.
  • Urusan perolehan lebih mudah melalui sistem eperolehan mof.

Kelayakan Minima

  • Firma perunding hendaklah mempunyai modal terkumpul/berbayar minimum RM50,000.
  • Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) orang kakitangan tetap yang dicarum KWSP dengan komposisi berikut: Kakitangan profesional kelayakan akademik sekurang-kurangnya ijazah dalam bidang berkaitan, Kakitangan separa profesional berkelayakan akademik sekurang-kurangnya diploma dalam bidang berkaitan dan Kakitangan perkeranian.

Lesen Kewangan

Lesen MOF

Lesen Kewangan / MOF

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera

Kumpulan Sasaran

  • Terbuka kepada syarikat bumiputera yang telah mendaftar Akuan Syarikat atau/dan Akuan Perunding.

Faedah

  • Syarikat yang telah mendaftar Lesen Kewangan / MOF Bumiputera membolehkan menjalankan urusan perniagaan dengan kerajaan yang dikhaskan kepada syarikat bumiputera.

Kelayakan Minima

  • Syarikat hendaklah 100% milikan saham bumiputera atau 51% milikan saham bumiputera. 
  • Mempunyai sijil Akuan Pendaftaran Syarikat (Pembekal / Kontraktor) / Firma Perunding 
  • Mempunyai permis sama ada menyewa atau kepunyaan pemilik
  • Mempunyai pekerja yang dicarumkan KWSP

Lesen Kewangan

Mendaftar  dengan Kementerian Kewangan (MOF) adalah perlu bagi pembekal dan penyedia perkhidmatan yang ingin menjalankan perniagaan dengan kerajaan. Lesen ini menjadi bukti bahawa syarikat telah memenuhi syarat tertentu dan layak untuk menawarkan barangan atau perkhidmatannya kepada agensi kerajaan. Dengan mendapatkan lesen ini, pembekal dan penyedia perkhidmatan mendapat akses kepada pelbagai peluang yang lebih luas dan boleh mengambil bahagian dalam tender dan kontrak kerajaan. Ini bukan sahaja meningkatkan kredibiliti mereka tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan projek kerajaan yang menguntungkan. Tambahan pula, lesen ini memastikan ketelusan dan akauntabiliti dalam proses perolehan, kerana ia mengesahkan kelayakan dan keupayaan pembekal dan penyedia perkhidmatan. Secara keseluruhan, pendaftaran lesen ini lesen dengan MOF adalah penting untuk perniagaan yang ingin meneroka pasaran kerajaan dan mengembangkan pangkalan pelanggan mereka. Berikut adalah jenis-jenis lesen yang dikeluarkan oleh MOF, berserta penjelasan ringkas yang menerangkan tujuan dan kesesuaian pemohon. 

Open chat
Hai.. Ada apa boleh saya bantu?